Nowe przepisy dla pieszych i kierowców

1 czerwca 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy proponowane zmiany przewidują rozwiązania mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Czego dotyczą? W zakresie pieszych Pieszy już WCHODZĄC na jezdnię lub torowisko musi zachować szczególną ostrożność W dotychczas obowiązującej ustawie pieszy musiał zachować szczególną ostrożność PRZECHODZĄC przez jezdnię lub torowisko. Projekt zakłada rozszerzenie…