Toga – urzędowy strój radcy prawnego

Zgodnie z przepisami profesjonalny prawnik, w tym radca prawny, na rozprawach sądowych występuje w urzędowym, uroczystym stroju, odpowiednim do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Przepisy prawa szczegółowo opisują jak toga (bo o niej mowa) powinna wyglądać. Radca prawny, adwokat, sędzia, sędzia TK, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej RP Kolor żabotu togi wyróżnia urzędowe stroje profesjonalnych prawników: ciemnoniebieski: radca prawny, zielony: adwokat, fioletowy: sędzia, biało-czerwony:…