Aktualności

Wspólnicy

Magister obojga praw. Ukończył aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wpisany na listę OIRP w Warszawie pod numerem WA-12656.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, bankowego, rodzinnego, spadkowego, kanonicznego, ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa procesowego. Przez lata reprezentował konsumentów w sporach z zakładami ubezpieczeń i bankami (w tym sprawy „frankowe”). Współtworzył strategie oraz kierował zespołami prawnymi kilku warszawskich kancelarii.

Bogate doświadczenie procesowe pozwala mu na dobór właściwej strategii sądowej. Profesjonalna pomoc prawna w połączeniu z umiejętnością wyjaśnienia istoty problemu zapewnia klientowi poczucie bezpieczeństwa. Podczas pracy szuka polubownych metod rozwiązywania sporów.

Angażuje się w działania o charakterze pro bono oraz wspiera edukację prawną wśród młodzieży.  Prywatnie meloman, fan piłki nożnej (w szczególności ligi hiszpańskiej i angielskiej), pasjonat kostki Rubika.

Kontakt

tel. 786 849 203

e-mail: mariusz.wozniak@krp-wj.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Egzamin radcowski zdany z wyróżnieniem. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku pod numerem BŁ/1355.

Od kilku lat prowadzi działalność na warszawskim rynku usług prawniczychSpecjalista z szeroko pojmowanego prawa cywilnego (odszkodowania, klauzule niedozwolone, prawo rodzinne, prawo spadkowe), prawa gospodarczego, prawa bankowego oraz prawa pracy. Procesualista. Ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie sporów sądowych prowadzonych z bankami oraz ubezpieczycielami. We współpracy z klientem cechuje go indywidualne podejście do każdej sprawy oraz profesjonalizm.  Pasjonuje się sądowymi sporami „frankowymi”, co naturalnie przekłada się na specjalizację w tym zakresie. Prywatnie – miłośnik piłki nożnej w polskim wydaniu.

Kontakt

tel. 519 669 743

e-mail: przemyslaw.jurkowski@krp-wj.pl

 

Obszar praktyki

doradztwo prawne,

opracowywanie i opiniowanie umów,

sporządzanie pism procesowych,

zastępstwo sądowe,

prowadzenie negocjacji,

windykacja.

 • kredyty walutowe (CHF, EURO i inne),
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • inne niedozwolone klauzule umowne,
 • zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę.
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • testamenty,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • dziedziczenie.
 • rejestracja spółek,
 • obsługa prawna,
 • likwidacja spółek.
 • umowy,
 • odszkodowania,
 • niedozwolone klauzule umowne,
 • zasiedzenia,
 • upadłość konsumencka.
 • umowy o pracę,
 • wypowiedzenia,
 • odszkodowania,
 • ZUS.
 • postępowania przed Prokuraturą, Policją, ABW i CBA, Urzędami Skarbowymi i Urzędami Celnymi,
 • postępowania sądowe,
 • sprawowanie obrony w postępowaniach wykonawczych.
 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • opieka i kuratela.
 • pozew,
 • apelacja,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • wnioski w trybie nieprocesowym,
 • wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych,
 • inne pisma procesowe.
 • stwierdzenia nieważności małżeństwa (tzw. rozwód kościelny).

Sprawy CHF

 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
  Sprawdź w swojej umowie
  Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
  Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści
 Sprawdź w swojej umowie
 Przykład korzyści
Sprawdź w swojej umowie
Przykład korzyści

Sprawy budowlane

Zastrzeżenie umowne zobowiązujące do zapłaty określonej sumy pieniężnej jako forma naprawienia szkody (odszkodowania) wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zgodnie Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zapisy o karze umownej powinny znaleźć się z umowie deweloperskiej (art. 22 ust. 1 pkt 13).

Dodatkowe zabezpieczenie udzielane przez wykonawcę/dewelopera często mylone z rękojmią. W przeciwieństwie do rękojmi gwarancja jest dobrowolna. Określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego/inwestora w przypadku, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja może polegać np. na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jedna z form ochrony inwestora przed skutkami wadliwie wykonanych prac. W ramach rękojmi inwestor może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy, a w niektórych przypadkach obniżenia ceny lub nawet odstąpić od umowy.

Podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej wykonawcy/dewelopera może być ogólna zasada ( art. 471 k.c.) zgodnie, z którą dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zleć sprawę

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych Woźniak Jurkowski sp.k.

ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
e-mail: biuro@krp-wj.pl
tel. +48 530 965 007
KRS: 0000879853
NIP: 5272947851
REGON: 38803595700000