Specjalista z zakresu prawa cywilnego. Przez lata reprezentował konsumentów w sporach z zakładami ubezpieczeń i bankami (w tym sprawy „frankowe”). Współtworzył strategie oraz kierował zespołami prawnymi kilku warszawskich kancelarii.

Czy podpisać aneks do kredytu złotówkowego?

Media donoszą, że niektóre podmioty sektora bankowego kierują pisma do swoich klientów – kredytobiorców złotówkowych – z prośbą o podpisanie aneksu w związku z planowaną likwidacją wskaźnika WIBOR. Czy należy podpisywać taki aneks?   Na wstępie należy powiedzieć, że istotnie Rząd zapowiedział likwidację wskaźnika WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRD. Na obecnym etapie jednakże są to tylko zapowiedzi, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w projektach ustaw czy rozporządzeń (stan na 04.11.2022 r.).   Niemniej należy…

Czy umowy kredytów złotówkowych z WIBOR-em są nieważne?

Umowa kredytu ze zmienną stopą oprocentowania to umowa, w której oprocentowanie stanowiło zazwyczaj sumę stałej marży banku oraz tzw. wskaźnika WIBOR (zwykle WIBOR 3M).   Czym jest WIBOR? Najogólniej rzecz ujmując jest to wskaźnik wyznaczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania deklarowanych przez największe polskie banki. Na podstawie tak wskazanych stóp procentowych banki miały zgadzać się udzielać sobie nawzajem pożyczek.   Już sama przytoczona definicja…

1 500 000 zł odszkodowania za śmierć motocyklisty

Półtora miliona złotych na rzecz mojego klienta zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie tytułem odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Sąd Apelacyjny oddalił apelację zakładu ubezpieczeń. Wyrok jest prawomocny. Motocyklista zginął w wypadku drogowym, a zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty świadczenia. Skierowałem w imieniu klienta sprawę do sądu.   Co ciekawe umowa ubezpieczenia przewidywała wypłatę odszkodowania w trzech przypadkach:  500 000 z tytułu zgonu, 500 000 z tytułu zgonu na skutek…

„Wakacje kredytowe” – kto i na jakich warunkach będzie mógł zawiesić płatność rat? 

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwaną często ustawą o wakacjach kredytowych. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu. Póki co nie wiem w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie, ale już dziś budzi duże zainteresowanie Polaków. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych Z zawieszenia płatności rat będą mogli skorzystać: posiadacze kredytów hipotecznych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty…

Nowe przepisy dla pieszych i kierowców

1 czerwca 2021 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy proponowane zmiany przewidują rozwiązania mające na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Czego dotyczą? W zakresie pieszych Pieszy już WCHODZĄC na jezdnię lub torowisko musi zachować szczególną ostrożność W dotychczas obowiązującej ustawie pieszy musiał zachować szczególną ostrożność PRZECHODZĄC przez jezdnię lub torowisko. Projekt zakłada rozszerzenie…

Kodeks cywilny, a wyjątkowe uprawnienia właściciela roju pszczół

Ustawodawca w kodeksie cywilnym zamieścił szczególny przepis, który dotycz właściciela roju pszczół. Zgodnie z art. 182 § 1 k.c. rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go w przeciągu 3 dni od dnia wyrojenia. Oznacza to, że po upływie trzech dni własność wygasa i rój staje się rzeczą niczyją. Wobec tego osoba, która go znajdzie i obejmie go w posiadanie, stanie się nowym właścicielem. Co jednak ciekawe właścicielowi pszczół…

Toga – urzędowy strój radcy prawnego

Zgodnie z przepisami profesjonalny prawnik, w tym radca prawny, na rozprawach sądowych występuje w urzędowym, uroczystym stroju, odpowiednim do powagi sądu i utrwalonej tradycji. Przepisy prawa szczegółowo opisują jak toga (bo o niej mowa) powinna wyglądać. Radca prawny, adwokat, sędzia, sędzia TK, prokurator, radca Prokuratorii Generalnej RP Kolor żabotu togi wyróżnia urzędowe stroje profesjonalnych prawników: ciemnoniebieski: radca prawny, zielony: adwokat, fioletowy: sędzia, biało-czerwony:…

Cena przy kasie inna niż na półce – ile zapłacę?

Zdarza się tak, że cena towaru z metki/etykiety różni się od tej zeskanowanej z kodu kreskowego. Najczęściej w takich sytuacjach godzimy się na zapłatę wyższej ceny. Motywowane jest to dyskomfortem, gdyż nie chcemy wydłużać kolejki albo po prostu nie wiemy, jakie prawa nam przysługują. W OPISANEJ SYTUACJI MOŻEMY JEDNAK DOMAGAĆ SIĘ SPRZEDAŻY ZA NIŻSZĄ CENĘ.   Przepisy chronią konsumenta Żądanie sprzedaży za niższą cenę ma oparcie w przepisach. Zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego…

Kiedy kierowca zwróci zakładowi ubezpieczeń wypłacone odszkodowanie z OC? Regres

Zgodnie z przepisami posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Dlatego ubezpieczamy samochody, motocykle i inne pojazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w sytuacji wypadku, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC, a nie z kieszeni sprawcy. Istnieją jednak wyjątki, w których zakład ubezpieczeń będzie mógł żądać od kierowcy zwrotu wypłaconego…

Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że po rozwodzie można bez zbędnych formalności wrócić do poprzedniego nazwiska. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w ciągu TRZECH MIESIĘCY od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59).   Co zrobić by zmienić nazwisko po rozwodzie?…