Kodeks cywilny, a wyjątkowe uprawnienia właściciela roju pszczół

Ustawodawca w kodeksie cywilnym zamieścił szczególny przepis, który dotycz właściciela roju pszczół. Zgodnie z art. 182 § 1 k.c. rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go w przeciągu 3 dni od dnia wyrojenia. Oznacza to, że po upływie trzech dni własność wygasa i rój staje się rzeczą niczyją. Wobec tego osoba, która go znajdzie i obejmie go w posiadanie, stanie się nowym właścicielem. Co jednak ciekawe właścicielowi pszczół…