„Wakacje kredytowe” – kto i na jakich warunkach będzie mógł zawiesić płatność rat? 

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwaną często ustawą o wakacjach kredytowych. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu. Póki co nie wiem w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie, ale już dziś budzi duże zainteresowanie Polaków. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych Z zawieszenia płatności rat będą mogli skorzystać: posiadacze kredytów hipotecznych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty…