Czy podpisać aneks do kredytu złotówkowego?

Media donoszą, że niektóre podmioty sektora bankowego kierują pisma do swoich klientów – kredytobiorców złotówkowych – z prośbą o podpisanie aneksu w związku z planowaną likwidacją wskaźnika WIBOR. Czy należy podpisywać taki aneks?   Na wstępie należy powiedzieć, że istotnie Rząd zapowiedział likwidację wskaźnika WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRD. Na obecnym etapie jednakże są to tylko zapowiedzi, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w projektach ustaw czy rozporządzeń (stan na 04.11.2022 r.).   Niemniej należy…

Czy umowy kredytów złotówkowych z WIBOR-em są nieważne?

Umowa kredytu ze zmienną stopą oprocentowania to umowa, w której oprocentowanie stanowiło zazwyczaj sumę stałej marży banku oraz tzw. wskaźnika WIBOR (zwykle WIBOR 3M).   Czym jest WIBOR? Najogólniej rzecz ujmując jest to wskaźnik wyznaczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania deklarowanych przez największe polskie banki. Na podstawie tak wskazanych stóp procentowych banki miały zgadzać się udzielać sobie nawzajem pożyczek.   Już sama przytoczona definicja…

1 500 000 zł odszkodowania za śmierć motocyklisty

Półtora miliona złotych na rzecz mojego klienta zasądził Sąd Okręgowy w Warszawie tytułem odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Sąd Apelacyjny oddalił apelację zakładu ubezpieczeń. Wyrok jest prawomocny. Motocyklista zginął w wypadku drogowym, a zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty świadczenia. Skierowałem w imieniu klienta sprawę do sądu.   Co ciekawe umowa ubezpieczenia przewidywała wypłatę odszkodowania w trzech przypadkach:  500 000 z tytułu zgonu, 500 000 z tytułu zgonu na skutek…

„Wakacje kredytowe” – kto i na jakich warunkach będzie mógł zawiesić płatność rat? 

9 czerwca Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, zwaną często ustawą o wakacjach kredytowych. Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu. Póki co nie wiem w jakim kształcie ustawa wejdzie w życie, ale już dziś budzi duże zainteresowanie Polaków. Kto może skorzystać z wakacji kredytowych Z zawieszenia płatności rat będą mogli skorzystać: posiadacze kredytów hipotecznych w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty…