Czy umowy kredytów złotówkowych z WIBOR-em są nieważne?

Umowa kredytu ze zmienną stopą oprocentowania to umowa, w której oprocentowanie stanowiło zazwyczaj sumę stałej marży banku oraz tzw. wskaźnika WIBOR (zwykle WIBOR 3M).   Czym jest WIBOR? Najogólniej rzecz ujmując jest to wskaźnik wyznaczany jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania deklarowanych przez największe polskie banki. Na podstawie tak wskazanych stóp procentowych banki miały zgadzać się udzielać sobie nawzajem pożyczek.   Już sama przytoczona definicja…