Czy podpisać aneks do kredytu złotówkowego?

Media donoszą, że niektóre podmioty sektora bankowego kierują pisma do swoich klientów – kredytobiorców złotówkowych – z prośbą o podpisanie aneksu w związku z planowaną likwidacją wskaźnika WIBOR. Czy należy podpisywać taki aneks?   Na wstępie należy powiedzieć, że istotnie Rząd zapowiedział likwidację wskaźnika WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRD. Na obecnym etapie jednakże są to tylko zapowiedzi, które nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia w projektach ustaw czy rozporządzeń (stan na 04.11.2022 r.).   Niemniej należy…