Prawomocny wyrok w sprawie „frankowej”

Z dumą informuję o prawomocnym wyroku w sprawie o zapłatę z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF. Wyrokiem z dnia 18.01.2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie sygn. akt I C 2727/17 uznał, że zapisy dotyczące waloryzacji kwoty kredytu do franka szwajcarskiego według tabeli banku są niedozwolone i nie wiążą konsumenta. Tym samym należy umowę wykonywać z pominięciem tych zapisów tj. „odfrankować” ją. Nadto Sąd uznał, że kredytobiorcy należny jest zwrot kwot…

Sprawy frankowe, o co w ogóle chodzi?

Wyobraźcie sobie, że chcecie wziąć kredyt na mieszkanie. Oczywiście cena nieruchomości została określona w polskich złotych i chcecie zapłacić w złotówkach, bo przecież zarabiacie w złotówkach, a kredyt w innej walucie was nie interesuje.   Wobec tego zawieracie umowę kredytu hipotecznego, w której określono kwotę kredytu w walucie polskiej i splata też będzie odbywać się w PLN. Niemniej bank zastrzega sobie, że wasz dług będzie przeliczany do innej waluty np. do franka szwajcarskiego. Kurs…