Cena przy kasie inna niż na półce – ile zapłacę?

Zdarza się tak, że cena towaru z metki/etykiety różni się od tej zeskanowanej z kodu kreskowego. Najczęściej w takich sytuacjach godzimy się na zapłatę wyższej ceny. Motywowane jest to dyskomfortem, gdyż nie chcemy wydłużać kolejki albo po prostu nie wiemy, jakie prawa nam przysługują. W OPISANEJ SYTUACJI MOŻEMY JEDNAK DOMAGAĆ SIĘ SPRZEDAŻY ZA NIŻSZĄ CENĘ.   Przepisy chronią konsumenta Żądanie sprzedaży za niższą cenę ma oparcie w przepisach. Zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego…

Kiedy kierowca zwróci zakładowi ubezpieczeń wypłacone odszkodowanie z OC? Regres

Zgodnie z przepisami posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu (art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Dlatego ubezpieczamy samochody, motocykle i inne pojazdy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w sytuacji wypadku, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC, a nie z kieszeni sprawcy. Istnieją jednak wyjątki, w których zakład ubezpieczeń będzie mógł żądać od kierowcy zwrotu wypłaconego…

Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że po rozwodzie można bez zbędnych formalności wrócić do poprzedniego nazwiska. Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w ciągu TRZECH MIESIĘCY od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa (art. 59).   Co zrobić by zmienić nazwisko po rozwodzie?…

Przewróciłem się na oblodzonym chodniku – co dalej?

Poślizgnięcie na oblodzonej nawierzchni może być przyczyną poważnych urazów. Zdarza się, że odpowiedzialność za upadek ponosi zarządca drogi, który w sposób NIEWŁAŚCIWY UTRZYMUJE NAWIERZCHNIĘ. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie drogi polega m.in. na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej (art. 4 pkt 20). Obowiązki w zakresie utrzymania chodników dotyczą również właścicieli prywatnych nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Jak się zachować po upadku? Ustalenie…

Domowa produkcja trunków alkoholowych w prawie polskim

Czy można wyrabiać bimber na własne potrzeby? Czy babcia legalnie przyrządza nalewkę? Czy można zgodnie z prawem samodzielnie uwarzyć piwo? Odpowiedź poniżej.   Bimber, wódka Zgodnie z ustawą alkohol etylowy to płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny.   Co do zasady, aby móc wyrabiać produktu z alkoholu etylowego trzeba PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i spełnić warunki opisane w ustawie o wyrobie…

Odpowiedzialność za przewóz autostopowicza

Odpowiedzialność za przewóz autostopowicza Spotkałem się z opinią, że jadąc samochodem nie warto zabierać autostopowiczów, bo gdy dojdzie do wypadku, to kierowca będzie odpowiadał (własnym majątkiem) za powstałe szkody. Stanowisko takie nie jest prawdziwe, o ile auto jest ubezpieczone i nie zachodzą podstawy do regresu. Skąd zatem taka błędna opinia?   Przewóz grzecznościowy Zakres odpowiedzialności kierowcy zależy od tego, z jakich powodów zabieramy ze sobą autostopowicza. Jeżeli przewóz będzie jedynie grzecznościowy, czyli…

Prawomocny wyrok w sprawie „frankowej”

Z dumą informuję o prawomocnym wyroku w sprawie o zapłatę z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF. Wyrokiem z dnia 18.01.2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie sygn. akt I C 2727/17 uznał, że zapisy dotyczące waloryzacji kwoty kredytu do franka szwajcarskiego według tabeli banku są niedozwolone i nie wiążą konsumenta. Tym samym należy umowę wykonywać z pominięciem tych zapisów tj. „odfrankować” ją. Nadto Sąd uznał, że kredytobiorcy należny jest zwrot kwot…